تماس با ما

تماس با ما

آدرس فروشگاه و نمایشگاه جهت مراجعه حضوری

تهران – یادگار امام شمال بالاتر از نیایش خروجی خیابان کوهستان قبل از میدان کتاب خ احسان جنوبی فروشگاه مجیدکار

تلفن :22091727-22098219

اینستاگرام مجیدکار
تلگرام مجیدکار